EUs Chip Act och Sveriges möjligheter

Dr. Thorbjörn ”TOBY” Ebefors, tf. Programchef Strategiska Innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem.

Vad  innebär Ursula von det Leyens nya Chip Act förslag på stärkt Europeisk elektronikindustri. 

Chip Acts 5 fokusområden för ett stärkt elektronik Europa – kopplingen till Sverige. 

Hur tar Sverige bäst del av EUs 42 M€ elektroniksatsning Chip Act?

Smartare Elektroniksystem har under senaste 1,5 året följt utvecklingen kring halvledare och den växande svenska halvledarbranschen har kartlagts. 

Vilka styrkor och möjligheter har Sverige. 

Vad gör SmartareElektronikSystem för att hjälpa svensk elektronik att komma med i internationell EU samverkan.