Smartare elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och
tillväxt i svensk industri. Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet. Vi har identifierat tre huvudutmaningar inom vilka vi genomför olika aktiviteter. Värdekedjan: förbättra samverkan och öka effektiviteten; Svensk excellens: vidareutveckla nationell spets inom utvalda tekniska nyckelområden; Kompetensförsörjning: säkra elektronikbranschens kompetensförsörjning

Smartare elektronikhandboken

Smartare elektronikhandboken

En handbok med tips och checklistor för att underlätta dialogen mellan utvecklare och leverantörer av elektronikhårdvara. Ladda ner ditt exemplar här https://www.smartareelektroniksystem.se/smartare-elektronikhandboken-2-0/

Läs mer »

Kontakta oss