Håkan Jevrell

Statssekreterare med ansvar för utrikeshandel och export- och investeringsfrämjande på Utrikesdepartementet

Med erfarenhet som ambassadör i Singapore och Sveriges representant i Taiwan, liksom som tidigare statssekreterare på Försvarsdepartementet, innehar han en bred bakgrund inom diplomati och försvar. Jevrell har vid Utrikesdepartementet därtill tjänstgjort som särskilt sändebud mot organiserad brottslighet, med ställning som ambassadör, och dessförinnan genomfört både åklagartjänstgöring och notarietjänstgöring.