Inspiratörer i Elektronikbranschen möt Emelie Meurk Demerud

Årets Elektronikkvinna Elektronik

Motivera din favorit till årets kvinna i elektronikbranschen

Tillsammans med Phoenix Contact gör Elektronikmässan en omfattande satsning för att lyfta fram kvinnor inom elektronikbranschen. På plats under Elektronikmässan den 10-11 april 2024, på Kistamässan Stockholm kommer en kvinnlig förebild att hyllas och uppmärksammas för sina insatser inom Elektronikbranschen. Det är ett ambitiöst initiativ som syftar till att främja jämställdhet och erkänna det betydelsefulla bidrag som kvinnor gör inom elektroniksektorn. 

I en artikelserie om kvinnligt ledarskap kommer vi att djupdyka i olika dimensioner av ledarskapsutveckling, ta del av framgångsrika ledare och utforska strategier för hur dagens ledare kan hantera och navigera genom komplexa utmaningar. Genom att lyfta fram olika perspektiv och erfarenheter strävar vi efter att bidra till ökad förståelse för det dynamiska landskapet av ledarskap och inspirera till nya insikter och tillvägagångssätt. 

Här presenterar vi Emelie Meurk Demerud – grundare och VD på Hedylity Technology

Under intervjun har du möjlighet att motivera en kollega eller en medmänniska som du tycker bidrar till förbättrad och framåtsträvande elektronikbransch.

Vem är Emelie Meurk Demerud? 

Jag är entreprenör och ledare med ett starkt intresse för teknik, affär och människor. Mitt hjärta ligger i kontinuerligt lärande, holistisk hälsa och den senaste teknikutvecklingen för att bygga starka och framgångsrika bolag. Jag är bland annat grundare av en techinnovationsstudio med en portfolio på 7 tech impact bolag samt utbildningsbolaget deb. (diverse executive boards) som fokuserar på att öka perspektiven i Sveriges styrelserum samt bidra till kontinuerligt, framåtlutat lärande för styrelseledamöter.

Vad är viktigt för dig för att skapa ett hållbart ledarskap?
 Här är mina topp-5 för ett hållbart ledarskap:
 1. Tydliga värderingar och en vision som kan inspirera och guida både ledare och team mot samma mål
 2. Skapa en kultur där delaktighet är en kärna i företagets utveckling – det skapar engagemang och trivsel
 3. Värdesätta olikheter och en arbetsmiljö där mångfald och inkludering prioriteras, det ökar innovationskraften
 4. Kontinuerligt lärande – bidrar både till individens tillväxt och utveckling men också till företagets konkurrenskraft
 5. Balans mellan arbete och privatliv – prioritera välbefinnande och förebygga arbetsrelaterad stress

Hur jobbar Hedylity Technology för att skapa en mer hållbar och inkluderande bransch?
Jag är grundare av ett bolag som med hjälp av framåtlutad styrelseutbildning bidrar till kontinuerligt lärande samt med fokus på mångfald och inkludering i styrelserekryteringar – ökar mångfalden i Sveriges styrelser, oavsett bransch. Kan vi öka perspektiven i styrelserummet så kommer det på sikt också bidra till ökad innovation, jämlikhet och lönsamhet.

Vilka strategier kan tillämpas för att garantera en rättvis och inkluderande rekryteringsprocess?
Först och främst att inte rekrytera enbart i sitt eget nätverk, utan vidga sina vyer och ta hjälp för att säkra att poolen av kandidater består av olika åldrar, kön, etnicitet och bakgrund. Se över sina rekryteringsprocesser och annonser ur ett inkluderings- och mångfaldsperspektiv. Mäta och följa upp – data ljuger inte och för att bli bättre på att rekrytera rättvist och inkluderande måste man sätta mål och KPIer som mäter just det. Inkludering och mångfald är en affärsfråga, så det borde vara en självklarhet att ha dessa mätetal på plats.

Hur kan företag stödja och främja karriärutveckling för alla anställda, oavsett kön?
Enligt forskning så börjar det i toppen, säkra att båda könen är representerade i styrelsen, ledningsgruppen och på de höga chefspositionerna. Om man till exempel ser kvinnor i ledande positioner så finns det bevisat att man har en tendens att söka sig i sidled istället för uppåt i organisationen, det handlar om en underliggande känsla av tillhörighet. Se även till att ha inkluderande karriärutvecklingsprogram, även här är det viktigt att sätta mätetal.
Organisationen Mitt Liv har utvecklat ett ”inkluderande index” där man kan mäta inkluderingsnivån man har i sin organisation – fantastiskt verktyg!

Hur främjar företaget synlighet och representation av alla kön i ledande positioner? Säkra att rekryteringsprocessen går rätt till, säkra mångfald i styrelsen – det smittar ner i organisationen och skapar en inkluderande kultur.
Organisationen Mitt Liv har utvecklat ett ”inkluderande index” där man kan mäta inkluderingsnivån man har i sin organisation – fantastiskt verktyg!

Stort tack till Emelie och hennes imponerande jobb för Elektronikbranschen

Har du en kvinnlig kollega som verkligen är en inspiration och jobbar inom elektronikbranschen? Motivera ditt förslag nedan. 

Häng med i nyhetsflödet

Vill du ha de senaste nyheterna i din inkorg och första tjing till våra event? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev, vi delger bara givande information – spam har aldrig varit vår grej!