Advanced Engineering Stage

Se Scenprogram

På Advanced Engineering Stage ges ett fokus på följande teman.

Cybersäkerhet
AI/ML
Robotteknik
Materialåtervinning
Fordon och Transport

Se Scenprogram