ECS 2024

Code Quality Assurance in the Age of AI Assistance: Ensuring Compliance and Security

I dagens dynamiska mjukvaruutvecklingslandskap har framväxten av AI-assistansverktyg, exemplifierat av t.ex. Copilot, revolutionerat sättet kod kan genereras. Även om dessa verktyg erbjuder effektiv och snabb kodgenerering är det fortfarande absolut nödvändigt att noggrant testa och säkerställa korrekt funktionalitet och överensstämmelse med, inom industrin, etablerade kodningsstandarder (t.ex. MISRA C) och säkerhetsriktlinjer (SEI CERT C och CWE).

Det här föredraget tar dig med på en resa som förenar kraften i AI-genererad kod med efterlevnad av industristandarder och säkerställande av kodkvalitet. Presentationen hålls av David Källberg, FAE-chef EMEA på IAR med över 26 års erfarenhet från olika positioner inom embedded- och elektronikindustrin.