Den gröna omställningens kompetensbrist inom elektrifiering

Den gröna omställningen med tillhörande elektrifiering hotas av kompetensbrist när allt fler företag jagar samma kompetens.
Hur kan elektronikbranschen säkerställa en hållbar kompetensförsörjning och framtidssäkra attraktionen av morgondagens Young Professionals?
På Elektronikscenen delar Hesam Kangarlou, Affärsområdeschef inom Teknik på Academic Work, med sig av värdefulla insikter kring kompetensbristen på talangmarknaden samt vad arbetsgivare behöver prioritera för att lyckas.

Hesam Kangarlou är i dag Affärsområdeschef inom Teknik på Academic Work och har nationellt tillväxtansvar för affärsområdet gentemot företagets samtliga kontor från norr till söder. De senaste 8 åren har Hesam uteslutande arbetat med att, på olika sätt, bistå svenskt näringsliv med efterfrågan av ingenjörskompetens. Under sin tid har Hesam träffat tusentals teknikbolag, teknikchefer, teknikrekryterare och ingenjörer. Vid resans gång har han samlat på sig värdefulla insikter kring vilka utmaningar Sverige står inför samt vad vi kan göra annorlunda för att kunna ligga i fas med den förväntade utvecklingen av tekniksektorn, inte minst inom den gröna omställningen och dess elektrifiering. En hjärtefråga för Hesam är hur vi ska kunna möta det omättbara behovet av teknikkompetens i ett landskap där kompetensbristen på arbetsmarknaden aldrig varit större.