Edge AI for Groundwater Safety: A Paradigm Shift in Water Management during Climate Change

Edge computing och artificiell intelligens utgör ett hopp för hållbarhet. Dess förmåga att möjliggöra realtidsövervakning, prediktiv analys, katastrofberedskap och minskning av miljöpåverkan bär enorm potential för att skydda denna livsviktiga resurs för kommande generationer. Sanjeev Sharma har arbetat i Bangladesh under de senaste åren och implementerat sin digitala grundvattenplattform, ASMITAS, för att förbättra grundvattensäkerheten. Sanjeev kommer att diskutera användningen av övervakning av grundvatten i kombination med Edge computing för att bekämpa klimatförändringsproblem och andra nyckelfaktorer som kan påverka grundvattensäkerheten.

Föredrag hålls på Engelska*