IoT-utveckling enligt enkelhetens konst

I en tid där sakernas internet (IoT) omformar vår värld, är intresset för smarta, uppkopplade enheter starkt och implementationerna många. Ändå är vägen från en framåtblickande prototyp till en robust, marknadsfärdig produkt full av utmaningar och det finns komplexitet som ofta underskattas.

Föredraget kommer att fördjupa sig i vad det är som skapar en framgångsrik IoT-enhet – inte bara när det gäller funktionalitet utan också dess förmåga att vara enkel, lätt att underhålla och säker. Det kommer att utforska paradoxen att det är lätt att skapa en överkomplicerad enhet, medan den verkliga utmaningen ligger i att bibehålla enkelheten samtidigt som man erkänner komplexiteten i att utveckla en kommersiell produkt.

Föredraget presenteras av Ann Louise Johansson ifrån Qamcom Sweden. Med över 25 års erfarenhet från olika roller inom FoU, försäljning, marknadsföring, affärsutveckling, strategi och företagsledning i Sverige, Australien/Asien-Stilla havet och Afrika.

Föredrag hålls på Engelska*