Regeringens handelspolitik – Främjande av Sveriges utrikeshandel

Håkan Jevrell – Utrikesdepartementet

Statssekreterare Jevrell kommer att berätta om regeringens handelspolitik, inte minst om hur regeringen tar krafttag för att bättre främja Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft. Det kommer också finnas möjlighet för deltagarna att ställa frågor och tillsammans diskutera om ramarna för utrikeshandel håller på att förändras, om dagens geopolitiska verklighet och hur Sverige och svenska företag behöver angripa dessa möjligheter och utmaningar.