Saabs banbrytande elektronikutveckling

Ta del av Saabs banbrytande elektronikutveckling, med fokus på flygande- och militära applikationer. Dessa områden ställer strikta krav på elektronikens långlivade prestanda och pålitlighet i extrema och krävande miljöer. Sessionen kommer att erbjuda en djupdykning i de tekniska aspekterna av elektronikutveckling för dessa specifika tillämpningar, med särskilt fokus på överväganden och utmaningar som uppstår vid övergången till blyfri elektronik. Samtliga enheter inom Saab som ägnar sig åt elektronikutveckling är inte bara i linje med RoHS-regleringarna, utan har även överskridit dess krav, inklusive de specifika undantag som fortfarande tillämpas för elektronik inom flyg- och militära tillämpningar.
RoHS-regleringarna (Restriktionen av farliga ämnen) syftar till att begränsa användningen av vissa farliga ämnen, inklusive bly, i elektriska och elektroniska produkter. Denna reglering är av särskild vikt inom flygande och militära sektorer, där både säkerhet och prestanda är av yttersta betydelse. Genom att följa och överträffa dessa regleringar och samtidigt säkerställa högsta standarder av hållbarhet och prestanda för sina produkter, positionerar sig Saab som en ledande aktör inom elektronikutveckling.

Presenteras av Jonas Arwidson – Technical Specialist – Robust Electronics at SAAB