ECS 2024

Scania’s Journey: Integrating Connected Hardware and Ensuring Cybersecurity Resilience

Scania’s framsteg inom området för inbyggd uppkopplad hårdvara och cybersäkerhet/resilience är välkänd. Under sin presentation kommer Michael Thel att belysa hur Scania har integrerat avancerad teknologi i sina fordon för att möjliggöra en mer uppkopplad och effektiv driftsamverkan.

Genom att använda inbyggd uppkopplad hårdvara kan Scania inte bara övervaka fordonens prestanda i realtid utan också förutsäga och förebygga potentiella problem innan de uppstår. Michael kommer att förklara hur denna teknik möjliggör proaktiv underhållsplanering och minskar nedetid för fordonen, vilket i sin tur ökar effektiviteten och produktiviteten för företag som använder Scanias fordon.