Semiconductors and Circular Materials

Michail kommer att presentera insikter inom elektronik som en framväxande exportmöjlighet för svenska företag, särskilt i kombination med den gröna omställningen. Han kommer att belysa hur denna sektor erbjuder en unik chans för Sverige att inta en ledande position på marknaden, stärka sin konkurrenskraft och säkra betydande marknadsandelar. Under sessionen kommer vi att utforska dessa möjligheter och utmaningar, med fokus på hur svenska företag kan förbättra sin globala närvaro genom innovation och hållbarhet.