Anna Lothsson

Hållbarhetschef at NCAB GROUP

2014 implementerade NCAB Group sin första hållbarhetsstrategi. Anna Lothsson har sedan starten drivit
NCAB Groups hållbarhetsarbete och har tillsammans med kollegorna på NCAB ett stort fokus på att bidra
till en mer hållbar mönsterkortsindustri. Anna har tidigare arbetat inom sourcing och leverantörsutveckling och har genomfört kvalitets-och hållbarhetsrevisioner i NCAB’s mönsterkortsfabriker.