Jakob Engblom

Director of Simulation Technology Ecosystem at Intel Corporation

Jakob Engblom arbetar på Intel i Stockholm, Sverige, som director of simulation technology ecosystem.. Han har arbetat med virtuella plattformar och helhetssimuleringar som stöd för program- och systemutveckling, felsökning och testning sedan 2002. På Intel hjälper han användare och kunder att lyckas med Intel Simics Simulator. Han har presenterat över hundra artiklar och föredrag på bransch- och forskningskonferenser om simulering, inbyggda system, programmering, shift-left och mera