Joel Jonsson

Internationell handel at Teknikföretagen

Joel kom till Teknikföretagen i mars 2019 från Svenska Institutet för Standarder (SIS) där han var tillförordnad chef för internationella relationer. Innan dess arbetade Joel på Utrikesdepartementets enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad. Han har en masterexamen från programmet i politik och internationella studier vid Uppsala universitet och tog sin kandidatexamen från Gustavus Adolphus College i Minnesota, USA.