Lars-Erik Wernersson

Professor i Nanoelektronik at Lunds Universitet

Lars-Erik Wernersson erhöll M.S-examen och doktorsexamen i fast tillståndsfysik vid Lunds universitet år 1993 respektive 1998. Sedan 2005 är han professor i nanoelektronik vid Lunds universitet, efter en period vid University of Notre Dame 2002/2003. Hans huvudsakliga forskningsområden inkluderar nanotråds- och tunnelbaserade nanoelektroniska enheter samt kretsar för lågeffektelektronik och trådlös kommunikation.