Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor at FAR

Sara är auktoriserad revisor och arbetar på branschorganisationen FAR*. Hennes specialistområden är revision och hållbarhet. Sara är FAR:s representant i Specialistgrupp Hållbarhet vilket är deras expertorgan avseende branschens roll inom hållbarhet och hållbarhetsrapportering. Specialistgruppen består av specialister från sju revisions- och rådgivningsbyråer. Sara har engagerat sig i den pågående utvecklingen inom hållbarhetsområdet såväl genom påverkansarbete och remisser som att informera och utveckla stöd för våra medlemmar i branschen.