Sjoerd Haasl

Sjoerd Haasl, enhetschef inom avdelningen Smart Hårdvara på RISE:s division Digitala System.

Sjoerd Haasl har 25 års erfarenhet av teknikutveckling, affärsutveckling och entreprenörskap. De senaste tre åren har han varit en drivande kraft bakom RISE:s satsning “Grön Elektronik” där RISE åtagit sig att göra elektronik mer miljömässigt hållbar och att använda elektronik som en möjliggörare för innovativa hållbara lösningar.