ECS 2024

A revolution in flex-PCB manufacturing – cutting CO2 emissions by 99% at lowered cost?!

I denna presentation kommer DP Patterning att visa hur industrin kan minska sina CO2-utsläpp med 99% för FPCB-tillverkning, redan idag!

Vi kommer att beskriva grunderna för den nya DPP-tekniken och fokusera på några unika processfördelar jämfört med traditionella tillverkningsprocesser. DPP-tekniken ligger i framkant av hållbar tillverkning och möjliggör en transformation av elektronikindustrin till mer hållbar produktion samtidigt som den möjliggör reshoring av produktion.

Seminarium hålls på engelska*