Staffan Nordlinder

Staffan Nordlinder har en forskningsbakgrund inom tryckt elektronik från RISE och Acreo, kombinerat med ingenjörserfarenhet från pappers- och massaindustrin. Under sin tid på Acreo specialiserade han sig på organisk- och hybridelektronik. Staffan var även med om att bygga upp en nationell testbädd för tryckt elektronik (PEA) i Norrköping. Hans passion ligger i att omvandla multidisciplinära system till högvärdiga enkla produkter, genom att utmana traditionella lösningar, allt för att bidra till en hållbarare värld, samtidigt som kostnaderna för kunder minskas.