Advanced Semiconductor System Design

Det svenska forskningscentret classIC är banbrytande inom området för design av halvledarsystem. Genom att fokusera på energieffektivitet och högpresterande arkitekturer främjar classIC en excellenshub som är erkänd över hela världen. Centrets mål är att stärka Sveriges kompetens inom design av halvledarsystem. Med ett åtagande att förbättra Sveriges kapacitet och koppla samman det med EU-programmet Chips Act skapar classIC ett
ekosystem för företag som ger sig in i design av halvledarsystem.

Föredraget presenteras av Joachim Rodrigues, Direktör för det av SSF-finansierade forskningscentret classIC.

Föredrag hålls på Engelska*