Joachim Rodrigues

Head of Integrated Electronic Systems at Lund University, Co-Founder and Board Member of Xenergic

Dr. Joachim Rodrigues är direktör för det av SSF-finansierade forskningscentret classIC, Ett sammarbete för chipdesign mellan Chalmers och Lunds universitet. Han var med och grundade Xenergic, ett företag som är specialiserat på ultra-lågeffektig SRAM IP. Hans forskning fokuserar främst på hårdvara-mjukvaruoptimering för RISC-V-baserad maskininlärning på lågeffektenheter vid kanten av nätverket.