Cirkularitet i en elektronikvärld: Mönsterkort nu och en blick in i framtiden

Många utav oss ställer den stora frågan, hur minskar vi vår miljöpåverkan utan att förändra funktionen bakom tekniken för varje unikt mönsterkort. Som ledande mönsterkortsleverantör inom elektronikbranschen har vi på NCAB Group kartlagt påverkan från produktion till transport, cirkularitet i processer och material samt hur vi kan använda dessa för att minska klimatpåverkan.
Tillsammans med Cranfield University i England har vi lagt grunden till ett verktyg som kommer att hjälpa oss att beräkna miljöpåverkan i olika tillverkningsprocesser.
Genom att göra hållbara val från start i mönsterkortsdesignen går det att minska miljöpåverkan vid tillverkningen av ett mönsterkort. Under kvartal två 2023 tillverkade och utvärderade NCAB Group provkort för att testa ett nytt hållbart FR4 laminat.
Vårt fokus är att tillsammans med leverantörer och kunder bidra till en mer hållbar elektronikindustri. Vi tror på att starka relationer, samarbete och transparens är nyckeln för att uppnå detta.

Föredrag presenteras av NCAB GROUP
Anna Lothsson – Hållbarhetschef och Kenneth Jonsson – Teknikchef