Det nya direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD

Det kommer bli strängare krav på företag gällande deras hållbarhetsrapportering. Detta innebär att företag måste omfattande och detaljerade uppgifter om sin påverkan på miljön, sociala faktorer och bolagsstyrning. Företag som inte uppfyller dessa krav kan ställas inför ekonomiska sanktioner. Samtidigt kan de nya kraven ha en positiv inverkan genom att främja ökad transparens och hållbarhet, vilket är avgörande i den gröna omställningen. Särskilt inom elektroniksektorn, där företagen spelar en viktig roll, kommer detta direktiv att påverka både direkt och indirekt, då det också kommer att påverka andra företag i värdekedjan och tillfredsställa kraven från investerare och kreditgivare.

Seminariet presenteras av Sara Lissdaniels