Elektronik är hetare än någonsin — och värre blir det!

Elektronikens värld snurrar allt snabbare. Utvecklingen av så gott som all teknik i vår omgivning pekar mot elektrifiering — och efter att ha blivit elektrisk, blir den digital, och när den väl är digital, blir den sammankopplad, sedan ännu snabbare, sedan ännu mer kraftfull. Elektronik och digitala kretsar utvecklas obönhörligen i en riktning mot större processorkraft, snabbare kommunikation och allt kompaktare format. 

Men allt detta har ett pris: värme. Och ju kraftfullare, snabbare och mer kompakt apparaten blir, desto högre blir också priset! Värmeutvecklingen är en av de viktigaste gränssättande faktorerna för vad nästa generations elektronik kan eller inte kan göra.

Att hantera denna kostnad är därför av absolut största vikt för alla som utvecklar high end-elektronik — och för ett land som Sverige, där just elektronikindustrin är strategiskt vital, är vikten av att kunna hantera värme i konstruktionerna för rikets strategiska autonomi omöjlig att överskatta. Dessvärre har vi en lång väg kvar att gå, både inom industrin att tillämpa befintliga teknologier och att utveckla och tillverka lösningar, liksom inom akademi och institutioner att utbilda ingenjörer inom problemområdet och att beforska det.

Seminariet presenteras Jussi Myllyluoma – Grundare Cool Sweden Initiative