Hållbar utveckling & cirkulära affärsmodeller inom elektronik

Josefina Sallén & Sjoerd Haasl

Vad är hållbar utveckling för svensk elektronikindustri? Vilka utmaningar står vi inför? Vad kommer att krävas för att vi tillsammans ska kunna bidra och uppnå FNs globala miljömål? Ta chansen och lyssna på Sjoerd Haasl och Josefina Sallén där de kommer visa hur RISE arbetar för att ge stöd till svensk elektronikindustri.

Josefina Sallén är rådgivare och expert inom hållbara affärsmodeller från Sustainable Business på RISE. Hon ger dig de viktigaste insikterna från forskningen om hållbara affärsmodeller i praktisk tillämpning, blandat med exempel från olika branscher med hög relevans för elektronikindustrins cirkulära omställning.

Sjoerd Haasl är enhetschef inom avdelningen Smart Hårdvara på RISE:s division Digitala System. Han har 25 års erfarenhet av teknikutveckling, affärsutveckling och entreprenörskap. De senaste tre åren har han varit en drivande kraft bakom RISE:s satsning “Grön Elektronik” där RISE åtagit sig att göra elektronik mer miljömässigt hållbar och att använda elektronik som en möjliggörare för innovativa hållbara lösningar.