Hållbarhetsagenda Volvo Group

Volvokoncernen har en ambitiös hållbarhetsagenda och har som mål att nå nettonollutsläpp genom hela värdekedjan till 2040. En nyckel till vår omställningen är utrullning av elektriska lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och drivlinor. Vår ambition är att 2030 nå en försäljningsvolym om minst 35% helelektriska fordon globalt.  Möjligheten att framgångsrikt introducera produkter och tjänster för denna omställning kommer att vara beroende av hur konkurrenskraftigt vårt erbjudande är, men även av flera externa faktorer som kundernas klimatambitioner, utvecklingen av olika regelverk, offentligt stöd till olika sektorer av ekonomin samt tillgång på grön energi. Vi behöver öka takten i omställningen och det är inget som Volvokoncernen kan göra själva. Den gröna omställningen kräver ett systemperspektiv och ett ekosystem som går i takt.

På scen hittar vi Karin Svensson som är hållbarhetschef för Volvokoncernen sedan 2022, och har över 25 års erfarenhet från olika roller inom koncernen, såsom public affairs, strategi och forskning & utveckling. Karin är och har varit aktiv i ett antal transportrelaterade externa organisationer i Sverige, Belgien och USA och sitter även i styrelsen för Svenska i världen och International Women Forum Sweden.