Northvolt – from cell to system

Detta föredrag kommer utforska det strategiska beslutet från Northvolt att etablera en dedikerad organisation för systemutveckling och de många fördelar som den vertikala integrationen medför.

Northvolt, som en framstående aktör inom energilagringsindustrin, har medvetet valt att fördjupa sig i systemutveckling genom att skapa en specialiserad enhet. Syftet med denna beslutspresentation är att belysa de motiv som ligger bakom detta strategiska steg samt de talrika fördelar som uppnås genom att integrera olika delar av produktionskedjan.

Föredraget hålls av Jonas Finnman, Director of Electrical & Electronics Engineering på Northvolt

Föredrag hålls på Engelska*