Jonas Finnman

Director of Electrical & Electronics Engineering at Northvolt

Jonas Finnman, jobbar som Director of Electrical & Electronics Engineering på Northvolt Systems och leder tre olika team. Med över 10 års erfarenhet som elkraftsingenjör har Jonas lett specialiserade team inom utveckling av elkraft, elektronik och elektriska system. Jonas har även varit hårdvaruchef för Northvolts batterisystem och haft ledarpositioner på Saab. Jonas utmärker sig konsekvent i hanteringen av komplexa tekniska utmaningar och bidrar till framgångsrik projektgenomförande.