Emil Nilsson

Emil Nilsson har en doktorsexamen i elektroteknik från Chalmers och är för närvarande forskare vid Högskolan i Halmstad. Hans tidigare erfarenhet inkluderar design av mikrovågselektronik på Saab Ericsson Space AB, radarinterferometriforskning vid MEFOS forskningsinstitut AB och Agellis AB, RFIC-design på ARM och nyligen radarexpert på Raytelligence AB. För närvarande arbetar han med samexisterande radar-teknologier tillsammans med Radar Reticence AB. Han är specialiserad på tillämpningen av mikrovågsteknik i avkänningssystem och kortdistansradiokommunikation med erfarenhet både från industri och akademi.