ECS 2024

Reliable Radar Sensors for Safe Vehicle Automation – Coexistance, Communication, and Contamination

Radar sensing and radar sensors har forskats på vid Halmstads universitet i årtionden. Det har alltid bedrivits i nära samarbete med industrin och nära dess tillämpning. I denna presentation kommer vi att rapportera om de två pågående Vinnova FFI-projekten, RADCOM2 och QONSENSE. RADCOM-projekten (RADCOM och RADCOM2) har undersökt metoder för att minska ömsesidig inblandning bland flera samtidigt aktiva radarer, samt möjligheten att använda radarsignalen för gemensam kommunikation och avkänning. I RADCOM2 har en grundläggande ny radarmetod som tillåter ett mycket stort antal ortogonala radarband etablerats. För fordonsapplikationer innebär detta att full radarkoexistens kan uppnås utan behov av förhandlingsprotokoll eller synkronisering mellan fordon. Metoden, som för närvarande är patentansökt, lämpar sig också för kommunikation mellan radarsensorer. Projektet QONSENSE tar itu med utmaningarna med ytbefläckning som påverkar sensorprestanda i avancerade förarstödsystem (ADAS) och autonom körteknik (AD) inom fordonsindustrin. Kärnproblemet är att säkerställa sensors tillförlitlighet i olika miljöer, vilket är avgörande för vägsäkerheten och hållbarheten enligt uppdraget för FFI:s underprogram för säker automatiserad körning. I linje med FFI:s vägkarta, med fokus på att förbättra vägsäkerheten och hållbar transport genom säkra, uppkopplade automatiserade fordon, syftar detta projekt till att kvantifiera effekterna av ytbefläckning på sensorsignalsprestanda. Denna forskning kommer att främja säkrare vägar och fordonsanvändning genom att förhindra sensorsabotage på grund av förorening. Mottagare inkluderar fordonsindustrin, vilket underlättar tidigare utveckling av robusta ADAS- och AD-system i designprocessen, samt bredare samhället som gynnas av förbättrad vägsäkerhet. Halmstads universitet som projektledare erbjuder expertis inom simulering av radarobjekt, signalanalys och avancerade radarprovfaciliteter/metoder. Volvo Cars bidrar med industriellt input och expertis inom sensorteknik, fordonsingenjörskap, metodik för vindtunnelförsök och testplattformar.

Seminariet hålls på engelska*