Ross Friel

Ross Friel, doktor i maskinteknik från Loughborough University, är biträdande professor vid Högskolan i Halmstad och koordinator för projektet QONSENSE. Hans tidigare erfarenhet inkluderar inbäddning av sensorer i metallmatrixkompositer för krävande miljöer och analytisk avkänning för fluidiska enheter. För närvarande arbetar han med 3D-utskrivna radarlinsar och in-situ-analytiska enheter med MAX IV Laboratory. Han är specialiserad på att använda avancerade digitala tillverkningstekniker för sensorinbäddning och ökad produktfunktionalitet.